Page images
PDF

Knutt Påse. Affarffuegodzen 2 hester.
Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 med 2 hester.
Niels Påse. Affarffuegodzen 1 hest.
Haffuer varit på mustringen anno 62 och 63 med 1 hest.
Lage Påse. Affarffuegodzen 1 hest.
Haffuer waritt på mustringen anno 62 och 63 med 1 hesth.
Oluff Stake. Aff Arffuegodzen 1 hest.
Haffuer varit på mustringen anno 62 och 63 medh 1 hest.
Claes Andersonn. Aff Arffuegodzen 3 hester.
Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 med. 1 hest.

Fattes 2 hester. Anders Booson. Affarffuegodzen 1 hest.

Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 medh 1 hest. Jöns Bosonn. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh 1 hest. Lasse Bröms. Aff Arffuegodzen 1 hestl Aff forläningen . 1 hest) Haffuer icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh. 1 hesth. fattes. 1 hest. Anders Bengtsonn. Aff Arffuegodzen 1 hest. Haffuer warit på mustringen anno 62 med . . . 1 hest. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh 1 hesth. Måens Knutsonn. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 med 1 hest. Niels Person på Råda. Affarffuegodzen 2 hester. Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 med 2 hester. Erich Person i Tråuadh. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh 1 hest. Brunte Person til Bärga. Aff Arffuegodzen 1 hest. Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han varit på mustringen medh 1 hest.

Summa 2 hester.

Niels Person til Gellerijd. Affarffuegodzen 1 hest.

Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen med 1 hest. Jören Tuffueson. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer varit på mustringen anno 62 och 63 med 1 hest. Hans Torstenson. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 medh 1 hest. Lindorm Torstenson, Jören Torstensonn, Christoffer Torstenson. Affarffuegodzen huar . . . 1 hest. Haffue warit på mustringen anno 62 och 63 huar dere med - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 hest. Erich Göstafson til Hielmsätter. Affarffuegodzen 3 hester. Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 medh 3 hester. Niels Larson til Ölande Aff arffuegodzen 1 hest. Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 med 1 hest. Arffued Håckonson. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh 1 hest. Bengtt Karlsonn, Måns Karlson. Aff arffuegodzen huar

dere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 hest. Haffue warit på mustringen anno 62 och 63 huar dere med . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - . . . 1 hest. Karll Tordsonn. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer warit på mustringen anno 62 med . . . 1 hest.

Anno 63 haffuer han icke warit på mustringen. Oluff Drake. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen med 1 hest. Jöns Håckonsonn. Aff Arffuegodzen 1 hest. Haffuer icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh 1 hest. Lasse Håkonson till Kåretorp. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han varit på mustringen med 1 hest.

[ocr errors]

Haffuer icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han varit på mustringen med 1 hest. Willom Tysk. Aff Arffuegodzen 1 hest. Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på Mustringen medh 1 hest. Suen Kartt, Hendrich Suenske. Aff Arffuegodzen huardere - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 hest. Haffue varit på mustringen anno 62 och 63 huardere med. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 hest. Birge Anderson i Angerid. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer varit på mustringen anno 62 med ... 1 hest. Anno 63 haffuer han icke warit på mustringen. Gudmund Anderson i Liffuene. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh 1 hest. Karll Lake i Gunnerstorp. Aff hans arff 1 hest. Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh 1 hest. Anders Anderson i Valende. Aff Arffue godzen 1 hest. Haffuer icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han varit på mustringen medh 1 hest. Lasse Person i Sibbetorp. Affarffuegodzen 1 hest. Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen medh 1 hest. Lasse Arffuidson i Kättilstorp. Affarffue godzen 1 hest. Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han varit på mustringen med 1 hest. Suen Tysk. Aff Arffuegodzen 1 hest. Haffuer icke varit på mustringen anno 62. Anno 63 haffuer han warit på mustringen med 1 hest. Anders Krabbe i Ek, Jöns Person i Enosa. Aff arffuegodzen huar dere. . . . . . . . . . . . 1 hest. Haffue icke warit på mustringen anno 62. Anno 63 haffue the varit på mustringen huartere med 1 hest.

Suen Anderson i Söderby. Affarffuegodzen 1 hest.
Haffuer icke varit på mustringen anno 62.
Anno 63 haffuer han warit på Mustringen medh 1 hest.

Fru Emerentia. Aff forläningen 3 hester.
Haffuer warit på mustringen anno 63.

[ocr errors]

Mauritz Stake. Affarffuegodzen 2 hester.
Haffuer warit på mustringen anno 62 och 63 med 2 hester.

Per Kartt. Affarffuegodzen 1 hest.
Haffuer icke warit på mustringen anno 62.
Anno 63 haffuer han warit på Mustringen medh 1 hesth.

Tesse Efterscrifne af Adelen haffue icke waritt på nogon mustring huarken anno 62 eller 63 af Westergötlandh.

Erich Kagge . . . . . . . . . .
Anders Person på Fåredall. .
Knutt Håkonson till Åtorp * -
Birge Tuffueson till Wistorp.
Måens Tuffueson till Lingnem
Per Karlson till Högelid . . .
Anders Bengtson till Siletorp.
Bengt Tordson i Huitene . . .
Niels Karlson til Töristorp . . 1 hest.
Esbiörn Person . . . . . . . . . hest.
Bengtt Suenske i Rannem .. 1 hest.
Lindorm Göstaffson til Degberg . . . . . * är hos
Rasmus Nielson i Kärretorp. 1 hest.
Torkill Gris . . . . . . . . . . . 1 hest.
Knutt Göstaffson till Krocksta 1 hest.
Niels Munck. . . . . . . . . . . 1 hest.

hesth.

hest. Alf forläningen 3 hester. hesth.

hest.

hest.

hest.

hest.

hest.

[ocr errors]

Historiska Handl. 3 Del. - 4

Heming i Torkistorp. . . . . . . 1 hest.
Erich Birgelson i Östenstorp. 1 hest.
Balzer Jörensson . . . . . . . . . 1 hest.
Suen Pärson i Hulerijd . . . . . 1 hest.
Lasse Jönson i Dall . . . . . . . 1 hest.
Abiörn i Eloffztorp. . . . . . . . 1 hest.
Anders Månson i Wång . . . . 1 hest.
Niels i Birkerud . . . . . . . . . 1 hest.
Joen Larson i Bragnen . . . . . 1 hest.
Suen Joenson i Wånga . . . . . 1 hest.

Håkon Anderson i Tobbetorp 1 hest.

är boendes i Norige och

Oluff Törison . . . . . . . . . . . 1 hest. * öÄ godz i
Helie Arffuidson i Trästena . . 1 hest. &
Anders Hemingson. . . . . . . . 1 hest.
Joen Suenson i Hoberg . . . . . 1 hest.
Bror Torbiörn i Torp. . . . . . 1 hest.
Biörn Olson i Hageby. . . . . . 1 hest.
Per Larson på Broo. . . . . . . 1 hest.
Truls Anderson i Bransbord . . 1 hest. | vti Vermelandh.
Jöns i Hölenne. . . . . . . . . . 1 hest.)

Summa 41 hester.

Finlandh.

Her Göstaf Fincke. Aff Arffuegodzen 21

Aff Forläningen. 5) Summa 7 hester.

Haffuer warit på mustringen anno 62 med ... 8 hester.
Offuer. . . . . . . . 1 hest.
Anno 63 med . . . 6 hester.

Fattes . . 1 hest. Her Hendrich Claesonn. Affarffuegodzen 2 hester. Haffuer warit på mustringen anno 62 med . . . 2 hester. Anno 63 haffuer han icke varit på mustringen.

« PreviousContinue »